Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Datum: 12. 06. 2018. godine

Rezultati testa iz interne medicine za studente Stomatologije od 12. 06. 2018. godine

 

Ime

Prezime

Индекс

Статус

Ana

Perišić

2545/15

Положио/ла

Jovana

Vukomanović

2546/15

Положио/ла

Milijana

Rađević

2574/15

Условно положио/ла

Mladenka

Stevanović

2458/13

Положио/ла

Mladen

Ferjan

102767/17

Условно положио/ла

Emil

Kalić

2084/2007

Положио/ла

Milica

Golub

2575/15

Није положио/ла

Aleksandra

Savanović

2354/12

Није положио/ла

 

 

                                                                                                                                   Sef Katedre za internu medicinu

                                                                                                                                   Doc. dr Dusanka Obradovic, s.r.

 

 

 

 

Tekst uneo: internamedicina