Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Datum: 12. 06. 2018.

 

Rezulati testa iz interne medicine za studente Zdravstvene nege od 12. 06. 2018. godine

 

Ime

Prezime

Индекс

Статус

Vanja

Vujinović

227/13

Положио/ла

Marica

Simović

413/16

Положио/ла

Ana

Perić

996/16

Положио/ла

Leona

Nađivan

1027/16

Положио/ла

Milanka

Gašić

1028/16

Положио/ла

Katarina

Lazić

1026/16

Положио/ла

Aleksandra

Vukajlović

938/15

Положио/ла

Kristina

Gavrić

1038/16

Положио/ла

Ivana

Stanić

1031/16

Положио/ла

Antonija

Cverdelj

941/15

Условно Положио/ла

Milanka

Božin

1014/16

Положио/ла

Jelena

Jovičić

1018/16

Условно Положио/ла

Nataša

Iskalov

1023/16

Положио/ла

Aleksandra

Božić

999/16

Положио/ла

Milica

Sabolčki

1005/16

Положио/ла

Jasmina

Ristić

579/10

Положио/ла

Marija

Veselinović

1012/16

Није положио/ла

Andrea

Kastrati

433/16

Није положио/ла

Valentina

Mićić

966/15

Положио/ла

Snežana

Pavlović

1007/16

Положио/ла

Tijana

Đalinac

997/16

Условно Положио/ла

Jelena

Brakus

393/16

Положио/ла

Vanja

Lulić

1033/16

Није положио/ла

Svetlana

Micić

1016/16

Положио/ла

Nemanja

Petković

1024/16

Положио/ла

Kristina

Sabo

971/15

Положио/ла

Vanja

Petrovski

397/16

Условно Положио/ла

Sara

Zorica

964/15

Положио/ла

Jovana

Trkulja

948/15

Положио/ла

Tamara

Opalić

419/16

Положио/ла

Aleksandra

Novakov

414/16

Положио/ла

Nikolina

Vojinović

776/13

Положио/ла

Branka

Sofinkić

995/16

Положио/ла

Milica

Tintor

1003/16

Условно Положио/ла

Stoja

Pajkanović

1010/16

Положио/ла

Marijana

Rakić

952/15

Није положио/ла

Viktor

Katić

412/16

Положио/ла

Tomislav

Mitrović

1019/16

Положио/ла

Aleksandra

Kovač

1021/16

Положио/ла

Jovana

Sovilj

691/12

Положио/ла

Jelena

Egić

1025/16

Положио/ла

Dajana

Kovačević

696/12

Положио/ла

Verica

Simić

1029/16

Положио/ла

 

                                                                                                                                   Sef Katedre za internu medicinu

                                                                                                                                   Doc. dr Dusanka Obradovic, s.r.

 

 

 

Tekst uneo: internamedicina