Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

PREDMET: INTERDISCIPLINARNA MEDICINSKA REHABILITACIJA

 

TERMIN ISPITA

JUNSKI ROK 2018

Ispit iz predmeta Interdisciplinarna medicinksa rehabilitacija za studente master akademskih studija Medicinske rehabilitacije održaće se 20.06.2018. (sreda) u 14:00h u Amfiteatru na Klinici za medicinsku rehabilitaciju, KCV-a.

Studenti koji su polagali kolokvijum polažu test koji obuhvata nastavne jedinice iz drugog semestra, dok studenti koji nisu izlazili na kolokvijum polažu test koji obuhvata tematske jedinice iz oba semestra.

Na ispit poneti indeks i popunjenu ispitni prijavu!


U Novom Sadu,                                                                                ŠEF KATEDRE:

13.06.2018.                                                                                     Prof. dr Aleksandra Mikov

Tekst uneo: dragana.vuklis