Opširniji pregled

Histologija i embriologija - Raspored studenata za usmeni ispit 

- Junski ispitni rok -

15.06.2018. (Petak / Friday) – 08h

1.      

Daniela Firić

13426/14

2.      

Jelena Ristić

13681/15

3.      

Andor Balint

13765/15

4.      

Arelena Matičić

14081/16

5.      

Dunja Halilović

14086/16

6.      

Teodora Vučanović

14087/16

7.      

Sanja Petković

14066/16

8.      

Nikolina Čikara

13991/16

9.      

Darko Marković

2682/16

10.   

Hiba Shinno

861E/16

11.   

Konstatina Apostolopovla

835E/16

12.   

Lea Stojakov

812E/16

19.06.2018. (Utorak / Tuesday) - 08h

1.      

Pavlović Valerija

13965/16

2.      

Jelena Zečević

13949/16

3.      

Neda Dmitrović

13976/16

4.      

Maša Matić

175E/16

21.06.2018. (Četvrtak / Thurday) - 08h

5.      

Rastko Radojčić

869E/16

6.      

Dragana Marković

806E/16

7.      

Nikola Tomašević

808E/16

8.      

Đorđe Vuković

014551/17

9.      

Marija Milovanović

102700/17

10.   

Mia Tarbuk

102703/17

11.   

Argyri Tsintavi

310195/17

12.   

Filip Cikoja

300891/17

13.   

Amal Katalo

300886/17

14.   

Pornvarin Pattanaporchia

300872/17

15.   

Manca Košir

300906/17

16.   

Snežana Skenderović

102744/17

17.   

Dragana Medić

102724/17

18.   

Milica Cvetić

102731/17

19.   

Mirjam Ikasović

300879/17

20.   

Lucija Šapro

300899/17

Tekst uneo: milanpopovic