Opširniji pregled

 RASPORED STUDENATA MEDICINE – V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

 (studenti koji nisu odradili internat)

Internat počinje u 08,00h, studenti su dužni da se prvog dana internata jave koordinatoru za nastavu (Biblioteka III sprat), da bi dobili potrebna uputstva.

Neophodno je da studenti ponesu svoju preobuku (klompe ili patike u kojima će biti samo u internatu). Uniformu dobijaju na Klinici za ginekologiju i akušertsvo i odgovaraju za nju dok su u internatu

  

23.07.2018.; 24.07.2018.; 25.07.2018.;

1.  LJILJANA VELIČKOVIĆ

2.  NIKOLINA VUKOVIĆ

3.  MARKO GALIĆ

4.  TEODORA DRAGOJEVIĆ

5.  MILICA DESANČIĆ

6.  NIKOLA ŽIVKOVIĆ

7.  IVANA SOKOLOVAC

 

26.07.2018;27.07.2018;28.07.2018;

1.  JOVANA JOANOVIĆ

2.  MILIVOJE LATKOVIĆ

3.  SANJA TOMIĆ

4.  SANDA TODOROVIĆ

5.  MARKO MUSULIN

6.  TATJANA SAMARDŽIĆ

7.  MARKO STOJIĆ

8.   IVONA STANTIĆ

 

 

Tekst uneo: vesnamiljkovic