Opširniji pregled

KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU SA INFORMATIKOM

 

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG  11.07.2018.

 

STATISTIČKE METODE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI

 

Redni broj

PREZIME I IME

Ocena

 Ispitivač

1

Aleksandra Todorović

10

Doc. dr Nataša Dragnić

2

Bođanec Teodora

9

Doc. dr Nataša Dragnić

3

Adam Barbara

5

Doc. dr Nataša Dragnić

4

Garčev Barbara

5

Doc. dr Nataša Dragnić

5

Broćilo Ivana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

6

Barun Tijana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

 

 

STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI MEDICINSKE REHABILITACIJE

 

Redni broj

PREZIME I IME

Ocena

 Ispitivač

1

Jurišić Vladimir

6

Doc. dr Nataša Dragnić

2

Tešić Dragana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

3

Stokić Đorđe

5

Doc. dr Nataša Dragnić

4

Petrović Marijana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

5

Feher Anita

5

Doc. dr Nataša Dragnić

 

 

STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE

 

Redni broj

PREZIME I IME

Ocena

 Ispitivač

1

Dragošev Gordana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

2

Đukanović katarina

5

Doc. dr Nataša Dragnić

3

Novković Mira

5

Doc. dr Nataša Dragnić

4

Erić Marina

5

Doc. dr Nataša Dragnić

5

Grbić Milan

5

Doc. dr Nataša Dragnić

6

Kostić Marina

5

Doc. dr Nataša Dragnić

7

Terentić Sava

5

Doc. dr Nataša Dragnić

8

Milovanović Jelena

5

Doc. dr Nataša Dragnić

9

Barudžija Dragana

5

Doc. dr Nataša Dragnić

 

 

Upis ocena se može izvršiti u petak 13.07.2018. godine u periodu 8.00-14.30h, na IV međuspratu (soba 106) Instituta za javno zdravlje Vojvodine.


ŠEF KATEDRE

Prof.dr Svetlana Kvrgić

 

Tekst uneo: dragnic_n