Opširniji pregled

KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU SA INFORMATIKOM

OKTOBARSKI ISPITNI ROK - ISPIT IZ PREDMETA MEDICINSKA / ZDRAVSTVENA STATISTIKA - ZA SVE SMEROVE ĆE SE ODRŽATI 17.09.2018. GODINE U 8h

DODATNI OKTOBARSKI ISPITNI ROK - ISPIT IZ PREDMETA MEDICINSKA / ZDRAVSTVENA STATISTIKA - ZA SVE SMEROVE ĆE SE ODRŽATI 26.09.2018. GODINE U 8h

 

Tekst uneo: dragnic_n