Opširniji pregled

 OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM

ROKU

ŠK 2017/18 GODINE

 

Polaganje testa u SEPTEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU za studente medicine, održaće se dana 20.08.2018. godine sa početkom u 11:00h u amfiteatru Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Izlazak na test i usmeni deo ispita (položen test važi 2 ispitna roka) potrebno je potvrditi do 15.08.2018. godine do 10:30h, kod Koordinatora za nastavu (Biblioteka) na Klinici za ginekologiju i akušerstvo.  Pri potvrđivanju testa i izlaska na usmeni deo ispita potrebno je da student  preda fotokopiju indexa ili lične karte. (021/4899-322)

Na dan testa priložiti prijavu.

 

REZULTATI TESTA BIĆE OBJAVLJENI 21.08.2018g. U 12:00h ZAJEDNO SA TERMINIMA ZA USMENI DEO ISPITA.

 

 

 

Tekst uneo: vesnamiljkovic