Opširniji pregled

 КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ

 

Термини испита у септембарском и октобарском року 2017/2018

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

 

октобар 2

I година

 

Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације

24.09. у 13:00, компјутерска уч.

Олигофренологија

 

Увод у допунске терапије

24.09.у 17:00, А2

II година

 

Општа логопедија

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији (обавезна потврдана мејл: sanelaslavkovic@gmail.com)

Писмени: 24.09. у 17:00, А2

Усмени: 25, 26.09. у 9:00, компјутерска уч.

Соматопедија

24.09. у 17:00, А2

Фонетика

Писмени: 24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Усмени: 24.09. у 16:00, компјутерска уч.

III година

 

Рана интервенција у детињству

24.09. у 17:00, А2

Асистивне технологије

24.09. у 17:00, А2

Процена и корекција код особа са интелектуалним и моторичким сметњама

24.09 у 10h Фармација

Методика наставе природних наука

25.09. у 9:30, медијатека, ШОСО „М.Петровић“

Методика наставе друштвених наука

28.09. у 11:00, медијатека, ШОСО „М.Петровић“

Индивидуални образовни план

27.09. у 12:00, компјутерска уч.

Методика рада са вишеструко ометеном децом

27.09. у 9:00; компјутерска уч.

Артикулациони поремећаји

24.09.у 17:00, А2, писмени испит, 25.09. усмени

Аугментативна и алтернативна комуникација

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Методе и техника рада са особама са аутизмом (обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: autizam.mp@gmail.com)

24.09.у 17:00, учионица 11

Сметње у учењу

24.09.у 17:00, А2, писмени испит, 25.09. усмени испит

Методе развијања моторичких способности

24.09 у 10h, Фармација

Поремећаји ритма и темпа говора

 

Процена и корекција код особа са сензорним сметњама

25.09. у 13.00 у Фому здравља ЈЈЗ, соба 316

Креативне радионице

 /

Атипични језички развој

 

IV година

 

Дидактичко- методичке основе рада са особама  са моторичким поремећајима

26.09. у 10:00, учионица испред Физиологије

Дидактичко- методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу

 

Дидактичко- методичке основе рада са особама са оштећењем слуха

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Социјалне вештине

26. 09. у 10.00 у ШОСО „Милан Петровић“, Браће Рибникара 32

Методе рехабилитације вишеструко ометених визуелно оштећених особа

28.09. у 9:00, компјутерска учионица

Професионално и радно оспособљавање

 

Језички поремећаји код деце

(обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: autizam.mp@gmail.com)

24.09.у 10:00, Дневни боравак за особе са аутизмом, Клиса

Моторички говорни поремећаји

 28.09. у 10:00, ОРЛ клиника

Лингвистика

/

Вокална терапија и рехабилитација

27.09. у 8:00, ОРЛ клиника

Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха

 

Превентивно-корективни рад са децом школског узраста

Колоквијум: 21.09. у 9:00, компјутерска уч.

Усмени испит: 24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Дидактичко- методичке основе рада са особама  са оштећењем вида

28.09. у 9:00, компјутерска учионица

Афазиологија

28.09. у 10:00, ОРЛ клиника

Методика рада са особама са проблемима у понашању (изборни)

/

Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом

/

Окупациона терапија

24.09. у 17:00, А2

III година  (стари програм)

 

Превентивно-корективни рад са децом школског узраста

Колоквијум: 21.09. у 9:00, компјутерска уч.

Усмени испит: 24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Индивидуални третман одраслих особа са инвалидношћу

 

Методика предшколског рада са вишеструко ометеном децом

27.09. у 9:00; компјутерска уч.

Методичко-дидактички приступ код моторичких поремећаја

 

Методичко-дидактички приступ код визуелних поремећаја у учењу

28.09. у 9:00, компјутерска учионица

IV година

 

Кондуктивна педагогија

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Радно оспособљавање особа са вишеструком ометеношћу-инвалидношћу

 

Окупациона терапија

24.09. у 17:00, А2

Аугментативна комуникација

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Асистивне технологије

24.09. у 17:00, А2

Методичко-дидактички приступ код слушних поремећаја у учењу

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Методичко-дидактички приступ код језичко-говорних поремећаја у учењу

24.09. у 14:30, компјутерска уч.

Ментални поремећаји у учењу

26. 09. у 10.00 у ШОСО „Милан Петровић“, Браће Рибникара 32

Методичко-дидактички приступ код менталних поремећаја у учењу

26. 09. у 10.00 у ШОСО „Милан Петровић“, Браће Рибникара 32

Процена и корекција код сензорних тешкоћа у учењу

25.09. у 13.00 у Дому здравља ЈЈЗ, соба 316

Процена и корекција код менталних и моторних тешкоћа у учењу

24.09 у 10h Фармација

 Студенти су у обавези да потврде излазак на испит асистентима/ сарадницима на мејл најкасније 48 часова пре заказаног термина.

 

Tekst uneo: renataskrbic