Opširniji pregled


SPISAK STUDENATA KOJI POLAŽU USMENI I PRAKTIČNI IZ FIZIOLOGIJE U OKTOBARSKOM ROKU


* Promena termina za usmeni ispit je moguća jedino ukoliko se ispit iz fiziologije vremenski poklapa sa drugim ispitom koji je student prijavio. Priložiti zvaničnu potvrdu sa katedre čiji se ispit poklapa sa fiziologijom. JAVITI SE MEJLOM NA: stevan90k@gmail.com 


 SPISAK SVIH STUDENATA KOJI SU POLAGALI TEST.


UVID U SKENTRON JE U UTORAK, 18.septembra u 11h na Zavodu.


 

Tekst uneo: Danijel