Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2018/19. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

GODINA STUDIJA

 

PREDMET

 

TERMIN PREDAVANJA

 

UČIONICA

 

TERMIN

 

VEŽBE

III

REUMATOLOGIJA

SREDA

 

13-14:30h

 

AMFITEATAR KLINIKE ZA MED. REH.

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

* PREDAVANJA I VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI NAIZMENIČNO SVAKE DRUGE NEDELJE PO PRILOŽENOM RASPOREDU

 

DATUM PREDAVANJA

 

TEMATSKA JEDICINICA

 

PREDAVAČ

 

1.

 

17. oktobar 2018.

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE U REUMATSKIM BOLESTIMA KOD DECE

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE U REUMATSKIM BOLESTIMA KOD STARIH OSOBA

- ZNAČAJ EDUKACIJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI- MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

 

2.

 

24. oktobar 2018.

- OSNOVE OPŠTE REUMATOLOGIJE: DEFINICIJA I KLJUČNE POSTAVKE

- OSNOVNI PRINCIPI MEDIKAMENTOZNOG LEČENJA REUMATSKIH BOLESNIKA

- MOGUĆNOSTI PRIMENE ALTERNATIVNIH METODA LEČENJA REUMATSKIH BOLESTI

PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

 

 

3.

 

07. novembar 2018.

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD DEGENERATIVNIH OBOLJENJA KIČMENOG STUBA

PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

 

 

4.

 

21. novembar 2018.

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE U PACIJENATA SA VANZGLOBNIM REUMATSKIM BOLESTIMA

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD OSTEOARTRITISA PERIFERNIH ZGLOBOVA

- OSNOVNI PRINCIPI HIRURŠKOG LEČENJA REUMATSKIH BOLESNIKA

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

 

5.

 

05. decembar 2018.

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE PACIJENATA SA FIBROMIJALGIJOM

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD METABOLIČKIH OBOLJENJA ZGLOBOVA

- PSIHOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE REUMATSKIH BOLESNIKA

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

 

6.

 

19. decembar 2018.

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD SISTEMSKIH BOLESTI VEZIVNOG TKIVA: SISTEMSKE SKLEROZE, SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA

- OSNOVNI PRINCIPI LEČENJA I REHABILITACIJE OBOLELIH OD SISTEMSKIH BOLESTI VEZIVNOG TKIVA:  VASKULITISA, DERMATOMIOZITISA I POLIMIOZITISA

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

 

7.

 

09. januar 2019.

- PRIMENA ORTOPEDSKIH POMAGALA U REUMATOLOGIJI

- PREPORUKE ZA HIGIJENSKO-DIJETETSKI REŽIM REUMATSKIH BOLESNIKA

- SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI REUMATSKIH BOLESNIKA

- PROFESIONALNA MEDICINSKA REHABILITACIJA REUMATSKIH BOLESNIKA

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

Tekst uneo: jelenaivanic