Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2018/19. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

GODINA STUDIJA

 

PREDMET

 

TERMIN PREDAVANJA

 

UČIONICA

 

TERMIN

 

VEŽBE

II

MEDICINSKA REHABILITACIJA

PONEDELJAK

 

09:30-12:30h

 

(1 čas teorije , 2 časa vežbi)

 

AMFITEATAR KLINIKE ZA MED. REH.

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

 

 

DATUM PREDAVANJA

 

TEMATSKA JEDICINICA

 

PREDAVAČ

 

1.

 

15. oktobar 2018.

Medicinska rehabilitacija mesto uloga i značaj

 

PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

 

 

2.

 

22. oktobar 2018.

Invalidnost i mere prevencije invalidnosti

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

 

 

3.

 

22. oktobar 2018.

Fizikalna medicina

 

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

 

 

4.

 

29. oktobar 2018.

Kineziterapija

 

PROF. DR GORDANA DEVEČERSKI

 

 

5.

 

05. novembar 2018.

Elektroterapija

 

DOC. DR SLOBODAN PANTELINAC

 

6.

 

19. novembar 2018.

Primena fizikalnih agenasa u terapiji i dijagnostici

 

PROF. DR GORDANA DEVEČERSKI

 

 

7.

 

26. novembar 2018.

Specifičnosti procesa habilitacije

 

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

8.

 

03. decembar 2018.

Medicinska rehabilitacija pacijenata posle amputacije

 

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

9.

 

10. decembar 2018.

Principi lečenja i rehabilitacije pacijenata sa vertebralnim sindromom

 

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

10.

 

17. decembar 2018.

Medicinska rehabilitacija nakon povrede lokomotornog aparata

 

DOC. DR KARMELA FILIPOVIĆ

 

11.

 

24. decembar 2018.

Medicinska rehabilitacija osoba sa lezijom perifernih nerava

 

PROF. DR GORDANA DEVEČERSKI

 

 

12.

 

14. januar 2019.

Radna terapija – funkcionalna i okupaciona

 

DOC. DR ČILA DEMEŠI DRLJAN

 

 

Šef katedre:

 

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović

Tekst uneo: jelenaivanic