Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

 

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2018/19. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

GODINA STUDIJA

 

PREDMET

 

TERMIN PREDAVANJA

 

UČIONICA

 

TERMIN

 

VEŽBE

VI

MEDICINSKA REHABILITACIJA

UTORAK

 

10:00-11:35h

 

AMFITEATAR 1

MF

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

 

 

DATUM PREDAVANJA

 

TEMATSKA JEDICINICA

 

PREDAVAČ

 

1.

 

16. oktobar 2018.

Uvodni čas : Medicinska rehabilitacija: mesto,uloga i značaj u medicini i zdravstvenoj zaštiti

Osnovi fizikalne medicine

PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

 

 

2.

 

16. oktobar 2018.

 

Od 11.00h

Invalidnost i mere prevencije invalidnosti

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

 

 

3.

 

23.  oktobar 2018.

Osnovi kineziterapije i terapije radom

PROF. DR GORDANA DEVEČERSKI

 

 

4.

 

30. oktobar 2018.

Osnovi elektroterapije

PROF. DR GORDANA DEVEČERSKI

 

 

5.

 

06. novembar 2018.

Osnovi foto, termo i hidroterapije

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

 

 

6.

 

13. novembar 2018.

Specifičnosti procesa habilitacije i rehabilitacije  hendikepirane osobe

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

7.

 

20. novembar 2018.

Terapijski postupci kod dece sa sindromom dečije  cerberalne paralize i deformiteta kičmenog stuba

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

8.

 

27. novembar 2018.

Osnovi  medicinske rehabilitacije pacijenata sa hemiplegijom/para i kvadripledijom

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ / PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIČ

 

9.

 

04. decembar 2018.

Osnovi medicinske rehabilitacije  pacijenata sa vertebralnim sindromom

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

 

10.

 

11. decembar 2018.

Osnovi medicinske rehabilitacije  osoba sa lezijom perifernih nerava

PROF. DR ČILA DEMEŠI DRLJAN

 

11.

 

18. decembar 2018.

Osnovi medicinske rehabilitacije  pacijenta  posle povrede lokomotornog aparata

DOC. DR NATAŠA MILENOVIĆ/DOC.DR KARMELA FILIPOVIĆ

 

12.

 

25. decembar 2018.

Osnovni principi medicinske rehabilitacije  pacijenata sa zapaljenskim i degenerativnim reumatskim bolestima

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ/PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

 

13.

 

15. januar 2019.

Osnovni principi rehabilitacije pacijenta posle amputacije/ ortotska i protetska sredstva

DOC. DR ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ

 

 

Šef katedre:

 

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović

 

Tekst uneo: jelenaivanic