Opširniji pregled

Obaveštavaju se studenti Medicine da će test iz Hemije biti održan u petak 16.11.2018. u 18.30 h u amfiteatrima A1 i A2 Medicinskog fakulteta. 

Studenti su u obavezi da potvrde izlazak na test potpisivanjem na spisak u prostoriijama katedre za biohemiiju na Klinici za stomatologiju Vojvodine u periodu od 8. do 9. novembra 2018 u 12.00 h. 

Napomena: Na test je potrebno poneti dokument za identifikaciju (indeks ili ličnu kartu) i marker crne boje za popunjavanje listića sa odgovorima.

Katedra za biohemiju

Tekst uneo: bojanstanimirov