Opširniji pregled

 

КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ  ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

Термини испита у новембарском апсолвентском испитном року 2018/2019

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

 

новембарски рок

26.11-30.11.2018

I година

 

Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације

/

Олигофренологија

/

Увод у допунске терапије

/

II година

 

Општа логопедија

 /

Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији

*обавезна потврда на мејл 48ч раније: sanelaslavkovic@gmail.com

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Соматопедија

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Фонетика

 /

III година

 

Рана интервенција у детињству

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Асистивне технологије

29.11. у 16:30 А1

Процена и корекција код особа са интелектуалним и моторичким сметњама

 

Методика наставе природних наука

/

Методика наставе друштвених наука

 /

Индивидуални образовни план

28.11.2018. у 14:00

Методика рада са вишеструко ометеном децом

26.11. у 10:00

Артикулациони поремећаји

писмени: 27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Аугментативна и алтернативна комуникација

28.11. у 8:00 Клиника за ОРЛ соба 7

Методе и техника рада са особама са аутизмом (обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: autizam.mp@gmail.com)

 

Сметње у учењу

писмени: 27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Методе развијања моторичких способности

 

Поремећаји ритма и темпа говора

29.11.2018.  у  16:30 A1

Процена и корекција код особа са сензорним сметњама

Обавезна потврда на мејл 48ч раније: ninicsladjana@gmail.com 

30.11. 8:00 практични,

30.11. 10:00 усмени ортоптички кабинет Дом здравља

Знаковни језик

/

Креативне радионице

/

Атипични језички развој

29.11.2018.  у  16:30 A1

IV година

 

Дидактичко- методичке основе рада са особама  са моторичким поремећајима

30.11.  у 13:00, Клиника за Инфективне болести

Дидактичко- методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу

28.11. у 10:00, Клиника за Инфективне болести

Дидактичко- методичке основе рада са особама са оштећењем слуха

29.11.2018.

Социјалне вештине

28.11.2018. у 10 часова; ОШ ,,Милан Петровић” (Плава сала)

Методе рехабилитације вишеструко ометених визуелно оштећених особа

 28.11. у 17:30 Клиника за ОРЛ 

Професионално и радно оспособљавање

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Језички поремећаји код деце

(обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: autizam.mp@gmail.com)

28.11. у 16:30 у учионици поред Физиологије

Моторички говорни поремећаји

29.11. у 10:00 Клиника за ОРЛ соба 7

Лингвистика

 /

Вокална терапија и рехабилитација

28.11. у 8:00 Клиника за ОРЛ соба 7

Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха

29.11.2018.  у  16:30

Превентивно-корективни рад са децом школског узраста

колоквијум: 22.11. у 13:00

испит: 27.11. u 14:00

Дидактичко- методичке основе рада са особама  са оштећењем вида

 28.11. у 17:30 Клиника за ОРЛ 

Афазиологија

29.11. у 10:00 Клиника за ОРЛ соба 7

Методика рада са особама са проблемима у понашању (изборни)

 /

Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Окупациона терапија

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

III година  (стари програм)

 

Превентивно-корективни рад са децом школског узраста

колоквијум: 22.11. у 13:00

испит: 27.11. u 14:00

Индивидуални третман одраслих особа са инвалидношћу

 /

Методика предшколског рада са вишеструко ометеном децом

26.11. у 10:00

Методичко-дидактички приступ код моторичких поремећаја

 

Методичко-дидактички приступ код визуелних поремећаја у учењу

 28.11. у 17:30 Клиника за ОРЛ 

IV година

 

Кондуктивна педагогија

29.11.2018.  у  16:30 A1

Радно оспособљавање особа са вишеструком ометеношћу-инвалидношћу

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Окупациона терапија

27.11. у 12:00; Уч. 11 на Фармацији

Аугментативна комуникација

28.11. у 8:00 Клиника за ОРЛ соба 7

Асистивне технологије

29.11. у 16:30 А1

Методичко-дидактички приступ код слушних поремећаја у учењу

29.11.2018.

Методичко-дидактички приступ код језичко-говорних поремећаја у учењу

 /

Ментални поремећаји у учењу

28.11. у 10:00, Клиника за Инфективне болести

Методичко-дидактички приступ код менталних поремећаја у учењу

 

Процена и корекција код сензорних тешкоћа у учењу

30.11. 8:00 практични,

30.11. 10:00 усмени ортоптички кабинет Дом здравља

Процена и корекција код менталних и моторних тешкоћа у учењу

 

 

 

Студенти су у обавези да потврде излазак на испит асистентима/ сарадницима на мејл најкасније 48 часова пре заказаног термина.

 

Tekst uneo: renataskrbic