Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

PREDMET: MEDICINSKA REHABILITACIJA

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GOD.

Ponedeljak (26.11.2018.)

1. Mitrović Emilija

2. Vujkov Tinka

Ispit počinje u 7:15h na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad. Student treba da se javi sekretarici Jasminki Papuga. Na ispit poneti ispitnu prijavu i indeks. 

 

 

U Novom Sadu,                                                Šef Katedre

 

19.11.2018.                                                    Prof.dr Snežana Tomašević Todorović

Tekst uneo: dragana.vuklis