Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Dana: 11. 02. 2019.

 

 

 

RASPORED VEŽBI IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE MEDICINE IV GODINE u VIII SEMESTRU 2019/2019.

 

 

VIII SEMESTAR

 

Grupa

6

 

Gastroenterologija

19.02.2019-21.03.2019

10 vežbi

Pulmologija

26.03.2019.-25.04.2019

10 vežbi

Kardiologija

07.05.2019.-04.06.2019.

9 vežbi

Grupa

5

 

Endokrinologija

19.02.2019-21.03.2019

10 vežbi

Kardiologija

26.03.2019.-25.04.2019

10 vežbi

Pulmologija

07.05.2019.-04.06.2019.

9 vežbi

 

Grupa

4

 

Pulmologija

19.02.2019-

22.03.2019

 

10 vežbi

Nefrologija

26.03.2019.-25.04.2019

 

10 vežbi

Hematologija

07.05.2019-30.05.2019

8 vežbi

Onkologija

04.06.2019.

1 vežba

Grupa

3

 

Kardiologija

19.02.2019-22.03.2019

 

10 vežbi

 

Hematologija

26.03.2019.-25.04.2019

 

10 vežbi

Nefrologija

07.05.2019-30.05.2019

8 vežbi

Onkologija

04.06.2019.

1 vežba

Grupa

2

 

Hematologija

19.02.2019.-14.03.2019

8 vežbi

Endokrinologija

26.03.2019-25.04.2019

 

10 vežbi

Gastroenterologija

07.05.2019-06.06.2019

10 vežbi

Grupa

1

 

Nefrologija

19.02.2019.-14.03.2019

8  vežbi

Gastroenterologija

26.03.2019-25.04.2019

10 vežbi

 

Endokrinologija

07.05.2019-06.06.2019

10 vežbi

 

PRAZNICI:26 i 29. 04.2019.godine-Uskrs,

PRAZNIK :01.i 02.05 2019.godine-Prvomajski praznici

Prolećni raspust 29.04.-03.05.2019-nastava se ne održava


Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

 

Tekst uneo: internamedicina