Opširniji pregled

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU DIPLOMA ZA STUDENTE (BOLONjA) KOJI SU DIPLOMIRALI:
ZAKLjUČNO SA DATUMOM: 30. 6. 2018. GODINE I STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI
(PO STAROM ZAKONU)ZAKLjUČNO SA 31.12.2018. GODINE

Tekst uneo: IvanaMaksimovic