Opširniji pregled

  Drage koleginice i kolege,

Članovi Sekcije prve pomoći su na 60. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem imali priliku da održe radionicu pod nazivom ,, TRAUMA: ŠIFRA CRVENO'. Na radionici članovi SePP su prikazali zbrinjavanje povređene osobe u saobraćajnom traumatizmu, nakon čega su svi okupljeni učesnici imali priliku da nauče osnovne tehnike zbrinjavanja povreda, mere za obezbeđivanje disajnog puta, KPR sa upotrebom defibrilatora kao i plasiranje intravenske kanile i intraosealnu primenu lekova. 

U prilogu možete pogledati fotografije: 

 

 

 

Tekst uneo: prvapomocmfns