Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
NOVI SAD
Služba za studije prvog i drugog stepena
Dana: 18. 6. 2019. 
 
 
OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE  
 
U junskom ispitnom roku - Ispit iz Art terapije (Umetnost i medicina i Terapija muzikom), Art terapija i sestrinstvo, će  se održati 27. 6. 2019. godine sa početkom u 10:00 časova, u računarskoj učionici.
                                                  
Iz Službe.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic