Opširniji pregled

 Upis ocena i usmena provera znanja iz predmeta Veštine komuniciranja će se održati  12.07. u u Kabinetu 32, preko puta kompjuterske učionice, i to sledećim redosledom:

-Od 14.00-15.30h - studenti Medicinske rehabilitacije

-Od 15.30h - 16.15h - studenti Zdravstvene nege

- Od 16.15h - studenti Specijalne edukacije i rehabilitacije

 

Rukovodilac predmeta,

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Tekst uneo: ksenija.kolundzija