Opširniji pregled

 KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

Avgustovski rok (19.08.-30.08. 2019.)

I godina

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

26.08. u 13h (A2)

Psihologija razvojnog doba

28.08. u 14.30 (A2)

Psihološke osnove poremećaja u ponašanju

22.08. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Osnove psihoterapije

 

Veštine komuniciranja (Radiološka tehnologija, Strukovne i Akademske ZN)

21.08. u 12h (A2)

 

II godina

Neuropsihologija*Neophodno je dostaviti spisak studenata koji će izaći na ispit, najkasnije 48h pre ispita asistentkinji Nikolašević

26.08. u 13h (A2)

Psihologija invaliditeta (SRE)

28.08. u 14.30 (A2)

Psihologija invaliditeta  (Radiološka tehnologija)

29.08. u 8 (kabinet 31)

Kognitivni razvoj sa principima učenja

29.08. u 8 (A2)

Psihologija razvojnog doba i starenja (zdravstvena nega)

28.08. u 14.30 (A2)

Veštine komuniciranja (SRE, Medicinska rehabilitacija III godina)

21.08. u 12h (A2)

Veštine komuniciranja (Medicina – izborni)

21.08. u 12h (A2)

Porodično savetovanje

22.08. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Prevencija poremećaja u ponašanju kod dece i adol.

 

 

III godina

Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom

28.08. u 12 (kabinet 31)

Socijalna patologija

 

 

IV godina

Kognitivna rehabilitacija

26.08. u 13h (A2)

Seksualnost osoba sa invaliditetom

-

Prevencija poremećaja u ponašanju

 

Terapija igrom

28.08. u 14.30 (A2)

 

Specijalističke studije

Rani razvoj dece

26.08. u 13h (A2)


KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

Septembarski rok (09.09.-18.09. 2019.)

I godina

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

13.09. u 15 (A2)

Psihologija razvojnog doba

16.09. u 10 (A2)

Psihološke osnove poremećaja u ponašanju

17.09. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Osnove psihoterapije

 

Veštine komuniciranja (Radiološka tehnologija, Strukovne i Akadmeske ZN)*Neophodno je dostaviti spisak studenata koji će izaći na ispit, najkasnije 48h pre ispita asistentkinji Nikolašević

12.09. u 14h (A2)

 

II godina

Neuropsihologija*Neophodno je dostaviti spisak studenata koji će izaći na ispit, najkasnije 48h pre ispita asistentkinji Nikolašević

13.09. u 15 (A2)

Psihologija invaliditeta (SRE)

16.09. u 10 (A2)

Psihologija invaliditeta  (Radiološka tehnologija)

16.09. u 8 (kabinet 31)

Kognitivni razvoj sa principima učenja

13.09. u 15 (A2)

Psihologija razvojnog doba i starenja (zdravstvena nega)

13.09. u 15 (A2)

Veštine komuniciranja (SRE, Medicinska rehabilitacija III godina)

12.09. u 14h (A2)

Veštine komuniciranja (Medicina – izborni)

12.09. u 14h (A2)

Porodično savetovanje

17.09. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Prevencija poremećaja u ponašanju kod dece i adol.

 

 

III godina

Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom

17.09. u 8 (kabinet 31)

Socijalna patologija

 

 

IV godina

Kognitivna rehabilitacija

13.09. u 15 (A2)

Seksualnost osoba sa invaliditetom

-

Prevencija poremećaja u ponašanju

 

Terapija igrom

16.09. u 10 (A2)

 

Specijalističke studije

Rani razvoj dece

13.09. u 15 (A2)


KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

Oktobarski rok (23.09.-27.09. 2019.)

I godina

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

24.09.u 15h (A2)

Psihologija razvojnog doba

24.09.u 15h (A2)

Psihološke osnove poremećaja u ponašanju

23.09. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Osnove psihoterapije

 

Veštine komuniciranja (Radiološka tehnologija, Strukovne i Akademske ZN)*Neophodno je dostaviti spisak studenata koji će izaći na ispit, najkasnije 48h pre ispita asistentkinji Nikolašević

25.09. u 13 (A2)

 

II godina

Neuropsihologija*Neophodno je dostaviti spisak studenata koji će izaći na ispit, najkasnije 48h pre ispita asistentkinji Nikolašević

24.09.u 15h (A2)

Psihologija invaliditeta (SRE)

24.09.u 15h (A2)

Psihologija invaliditeta  (Radiološka tehnologija)

26.09. u 8 (kabinet 31)

Kognitivni razvoj sa principima učenja

26.09. u 16 (A2)

Psihologija razvojnog doba i starenja (zdravstvena nega)

26.09. u 16 (A2)

Veštine komuniciranja (SRE, Medicinska rehabilitacija III godina)

25.09. u 13 (A2)

Veštine komuniciranja (Medicina – izborni)

25.09. u 13 (A2)

Porodično savetovanje

23.09. u 8:30 Klinika za psihijatriju, sala drugi sprat

Prevencija poremećaja u ponašanju kod dece i adol.

 

 

III godina

Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom

24.09. u 12 (kabinet 31)

Socijalna patologija

 

 

IV godina

Kognitivna rehabilitacija

24.09.u 15h (A2)

Seksualnost osoba sa invaliditetom

-

Prevencija poremećaja u ponašanju

 

Terapija igrom

24.09.u 15h (A2)

 

Specijalističke studije

Rani razvoj dece

24.09.u 15h (A2)

 

Tekst uneo: ksenija.kolundzija