Opširniji pregled

 

Doc.dr Silvija Lučić utorak 17.09.2019 u 13h

 

 

1.      Stupar Branka

2.      Amidžić Sanja

3.      Petrovski Vanja

4.      Opalić tamara

5.      Vučenović Slađana

6.      Stanisavljev Sara

 

 

Doc.dr Lazar Popović 12.9. 10h

 

1.      Novak rebeka

2.      Sabolčki Milica

3.      Pajkanović Stoja

4.      Udicki Ivana

5.      Simić Verica

6.      Stanišić Aleksandra

 

 

Prof.dr Svetlana Popović Petrović  16.9. u 10h

1.      Gavrić Kristina

2.      Mijanović Vladanka

3.      Stojišić Biljana

4.      Kečić Angelina

5.      Božić Aleksandra

Tekst uneo: zoranradovanovic