Opširniji pregled

Obaveštavaju se studenti druge godine Medicine, koji u tekućoj akademskoj godini pohađaju nastavu iz predmeta Medicinska biohemija sa hemijom, da će test iz Hemije održati u petak 22. novembra u 19.00 h u amfiteatrima A1 i A2.

Potvrđivanje izlaska na test će se vršiti od 12. do 14. novembra do 12.00 h u prostorijama Katedre za biohemiju na Klinici za stomatologiju Vojvodine. Prijave nakon navedenog roka se neće razmatrati.

Takođe, na test je potrebno doneti dokument za identifikaciju (indeks ili lična karta), marker crne boje, digitron i periodni sistem elemenata.

Katedra za biohemiju

Tekst uneo: bojanstanimirov