Opširniji pregled

Prvi parcijalni test za studente Farmacije (Medicinska biohemija), Stomatologije i Zdravstvene nege, koji pohadjaju nastavu iz Biohemije u tekućoj akademskoj godini, biće održan u petak 29.11. u 19.00 h (amfiteatar 1 i 2 Medicinskog fakulteta)

Potvrđivanje izlaska na test će se vršiti u periodu od 18. do 20. novembra do 12.00 h u prostorijama Katedre za biohemiju na Klinici za stomatologiju Vojvodine. Prijave nakon navedenog roka se neće razmatrati.

Na test je potrebno doneti dokument za identifikaciju (indeks ili lična karta) i marker crne boje za popunjavanje listića sa odgovorima.

Katedra za biohemiju

Tekst uneo: bojanstanimirov