Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKUTLET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 06. 11. 2019.

 

NOVEMBARSKI ISPITNI ROK ĆE TRAJATI OD 25. 11. do 29. 11. 2019. godine.

 

O B A V E Š T E N J E

Test iz interne medicine  za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege, esej iz interne medicine za studente medicinske rehabilitacije, završne godine studija i apsolvente u NOVEMBARSKOM ispitnom roku održaće se 25. 11. 2019. godine (PONEDELJAK) u periodu od 14 do 16 časova NA INTERNOJ KLINICI u Novom Sadu (u prizemlju).

 

U istoj prostoriji, nakon položenog testa biće izvlačenje ispitivača za usmeni deo ispita.

Obavezno je da studenti

- medicine: prijavljuju test ili usmeni ili oba na 
   e-mail: katedra.interna.med@gmail.com

- stomatologije: prijavljuju test ili usmeni ili oba na 

   e-mail: katedra.interna.sto@gmail.com

- zdravstvene nege: prijavljuju test ili usmeni ili oba na
   e-mail: katedra.interna.zn@gmail.com

- Medicine na engleskom jeziku za Introduction to Clinical Practice 2” prijave izlazak na esej na e-mail: katedra.interna.eng@gmail.com


MOLE SE STUDENTI DA ISPOŠTUJU USLOVE IZLASKA ZA POLAGANJE ISPITA IZ INTERNE MEDICINE (STUDENTI KOJI NEMAJU POLOŽENE POTREBNE  ISPITE BIĆE UDALJENI SA TESTA)

Napomena: Studenti koji nisu prijavili ispit preko studentskog portala neće biti zavedeni u zapisniku o prijavljenom ispitu, neće moći da izađu ni na test ni na usmeni deo ispita (neće moći da izvlače komisije) jer se upisivanje studenata vrši direktno preko portala i dopisivanje u zapisnik nije moguće. 

 

Napomena 1: Studenti koji nisu prijavili ispit preko studentskog portala neće biti zavedeni u zapisniku o prijavljenom ispitu, neće moći da izađu ni na test ni na usmeni deo ispita (neće moći da izvlače komisije) jer se upisivanje studenata vrši direktno preko portala i dopisivanje u zapisnik nije moguće.

Napomena 2: Od školske 2018/2019. godine studenti svih smerova moraju da imaju sve uslove za polaganje ispita iz interne medicine kako je u akreditaciji objavljeno.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti medicine: položeni ispiti iz patološke anatomije, patološke fiziologije, kliničke propedevtike, radiologije, opšte i specijalne farmakologije.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti stomatologije: položeni ispiti iz opšte i oralne patologije, patofiziologije, opšte i specijalne farmakologije.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti zdravstvene nege: položeni ispiti iz patologije, patofiziologije, farmakologije i kliničke propedevtike.

U obzir će biti uzeti samo odgovori zaokruženi hemijskom olovkom.

Na test poneti hemijsku i grafitnu olovku i indeks.

Na izvlačenje ispitivača OBAVEZNO poneti indeks.

 

Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović,s.r.

Tekst uneo: internamedicina