Opširniji pregled

 

КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

Термини испита у новембарском и децембарском испитном року 2019/2020

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

 
Новембарски рок
Децембарски рок
I година
 
 
Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације (Обавезна потврда на мејл: srdicdragana@yahoo.com)
-
-
Олигофренологија
 
 
 
Увод у допунске терапије
/
/
II година
 
 
Општа логопедија
*обавезна потврда 48 сати пре испита на мејл: jelena.vrucinic@outlook.com
milica.stelkic996@gmail.com
28.11.2019. у 13:45, амфитеатар фармација
 
 
Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији
*обавезна потврда 48 сати пре испита на мејл: kristina.94milosavljevic@gmail.com
Писмени део: 25.11. у 08:00 на Заводу за хистологију и ембриологију – учионица бр. 2
Усмени део: 25.11. у 12:00 у просторијама Катедре за СЕР
Писмени део: 09.12. у 09:00 на Заводу за хистологију и ембриологију – учионица бр. 2
Усмени део: 09.12. у 12:00 у просторијама Катедре за СЕР
Соматопедија
*обавезна потврда 48 сати пре испита на мејл: andjazobenica95@gmail.com
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Фонетика
 
 
Култура једнакости
/
/
III година
 
 
Рана интервенција у детињству
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита
natabozicic@gmail.com
kosanovic.ns@gmail.com
25.11.2019. у 8:00 на Заводу за хистологију и ембриологију – учионица бр. 2
09.12.2019. у 09:00 на Заводу за хистологију и ембриологију учионица бр.2
Асистивне технологије
*обавезна потврда 48 сати пре испита на мејл:
kristina.94milosavljevic@gmail.com
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Медицинске основе тифлологије
*обавезна потврда на мејл
vvanja96@gmail.com
28.11.2019. у 18:00, учионица испред Физиологије
12.12.2019. у 18:00, учионица испред Физиологије
Процена и корекција код особа са интелектуалним и моторичким сметњама
 
 
Методика наставе природних наука
 
 
Методика наставе друштвених наука
*обавезна потврда на мејл
kristina.94milosavljevic@gmail.com
 
 
Индивидуални образовни план
27.11.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Методика рада са вишеструко ометеном децом
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита
sandra97glamocak@gmail.com
jovanauzelac123@gmail.com
25.11. у 08:00 у просторијама Катедре за СЕР
09.12. у 08:00 у просторијама Катедре за СЕР
Артикулациони поремећаји
*обавезна потврда на мејл
natasa.djuricic@mf.uns.ac.rs
28.11.2019. Писмени део у 13:45, амфитеатар фармација
29.11.2019. Усмени испит у 11 h, у просторијама Катедре за СЕР
9.12.2019. Писмени део у 10:30, учионица испред физиологије
10.12.2019. Усмени испит у 09 h, у просторијама Катедре за СЕР
Аугментативна и алтернативна комуникација
25.11.2019. у 11:00 ОРЛ соба 7
 
Методе и техника рада са особама са аутизмом (обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: velcek.dragana@yahoo.com
25.11. у 17:30 Клиника за инфективне болести
16.12. у 17:30 Клиника за инфективне болести
Сметње у учењу
*обавезна потврда на мејл
natasa.djuricic@mf.uns.ac.rs
28.11.2019. Писмени део у 13:45, амфитеатар фармација
29.11.2019. Усмени испит Усмени испит у 11 h, у просторијама Катедре за СЕР
9.12.2019. Писмени део у 10:30, учионица испред физиологије
10.12.2019. Усмени испит у 09 h, у просторијама Катедре за СЕР
Методе развијања моторичких способности
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита: andjazobenica95@gmail.com
28.11. у 09:00, Клиника за инфективне болести
9.12.  у 11:30 у компјутерској учионици
Поремећаји ритма и темпа говора
*обавезна потврда на мејл
natasa.djuricic@mf.uns.ac.rs
27.11.2019. у 10 h, учионица испред Физиологије
10.12.2019. у 9 h у просторијама Катедре за СЕР
Процена и корекција код особа са сензорним сметњама (*обавезна потврда на мејл
vvanja96@gmail.com)
29.11.2019. у 17:15, амфитеатар на Фармацији
15.12.2019. у 13:00, амфитеатар на Фармацији
Знаковни језик
27.11.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Креативне радионице
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита: andjazobenica95@gmail.com
25.11. у 08:00 на Заводу за хистологију и ембриологију – учионица бр. 2
09.12. у 09:00 на Заводу за хистологију и ембриологију – учионица бр. 2
Атипични језички развој
 
 
IV година
 
 
Дидактичко- методичке основе рада са особама  са моторичким поремећајима
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита: andjazobenica95@gmail.com
29. 11. у 13:15 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
13. 12. у 13:15 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
Дидактичко- методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита: tamara_pst@yahoo.com
27.11. у 10:00 у Медијатеци Основне школе ”Милан Петровић”
11.12. у 10:00 у Медијатеци Основне школе ”Милан Петровић”
Дидактичко- методичке основе рада са особама са оштећењем слуха
27.11.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Социјалне вештине
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита: andjazobenica95@gmail.com
27. 11. у 10:00 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
11.12. у 10:00 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
Методе рехабилитације вишеструко ометених визуелно оштећених особа
*обавезна потврда на мејл 48 сати пре испита:
vvanja96@gmail.com
26.11.2019. u 18:30,
на ОРЛ
17.12.2019. у 18:30,
на ОРЛ
Професионално и радно оспособљавање
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Језички поремећаји код деце
(обавезно потврдити излазак на испит 48 сати пре испита, на маил: natasa.djuricic@mf.uns.ac.rs)
27.11.2019. у 17 h у учионици испред физиологије
11.12.2019. у 17 h у учионици испред физиологије
Моторички говорни поремећаји
27.11.2019. у 09:00 ОРЛ соба 7
 
Лингвистика
 
 
Вокална терапија и рехабилитација
27.11.2019. у 08:00 ОРЛ соба 7
 
Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха
29.11. у 14:00, Канцеларија СЕР
 12.12.2019. у 8:30, компјутерска учионица
Превентивно-корективни рад са децом школског узраста
Колоквијум: 22.11. у 14:00, Канцеларија СЕР
Испит: 29.11. у 14:00, Канцеларија СЕР
Колоквијум: 5.12. у 11:30, Клиника за инфективне болести
Испит: 11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Дидактичко- методичке основе рада са особама  са оштећењем вида (потврдити излазак на испит 48 сати пре испита на vvanja96@gmail.com)
26.11.2019. у 18:30,
на ОРЛ
17.12.2019. у 18:30,
на ОРЛ
Афазиологија
 
 
Методика рада са особама са проблемима у понашању
 
 
Сензорна интеграција и терапија покретом
/
/
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Окупациона терапија
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Реедукација психомоторике
 
 
III година (стари програм)
 
 
Превентивно-корективни рад са децом школског узраста
Колоквијум: 22.11. у 14:00, Канцеларија СЕР
Испит: 29.11. у 14:00, Канцеларија СЕР
Колоквијум: 5.12. у 11:30, Клиника за инфективне болести
Испит: 11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Индивидуални третман одраслих особа са инвалидношћу
 
 
Методика предшколског рада са вишеструко ометеном децом
25.11. у 08:00 у просторијама Катедре за СЕР
09.12. у 08:00 у просторијама Катедре за СЕР
Методичко-дидактички приступ код моторичких поремећаја
29. 11. у 13:15 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
13. 12. у 13:15 у Плавој сали Основне школе ”Милан Петровић”
Методичко-дидактички приступ код визуелних поремећаја у учењу (потврдити излазак на испит 48 сати пре испита на vvanja96@gmail.com)
26.11.2019. у 18:30,
на ОРЛ
17.12.2019. у 18:30,
на ОРЛ
IV година
 
 
Кондуктивна педагогија
27.11.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Радно оспособљавање особа са вишеструком ометеношћу-инвалидношћу
*обавезна потврда на мејл:
sanelaslavkovic@gmail.com
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Окупациона терапија
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Аугментативна комуникација
25.11.2019. у 11:00 ОРЛ соба 7
 
Асистивне технологије (*обавезна потврда на мејл kristina.94milosavljevic@gmail.com)
25.11.2019.  у 9:30 у компјутерској учионици
9.12.2019. у 11:30 у компјутерској учионици
Методичко-дидактички приступ код слушних поремећаја у учењу
27.11.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
11.12.2019. у 12:15, Клиника за психијатрију
Методичко-дидактички приступ код језичко-говорних поремећаја у учењу
28.11.2019. у 13:45, амфитеатар фармација
 
Ментални поремећаји у учењу
 
 
Методичко-дидактички приступ код менталних поремећаја у учењу
 
 
Процена и корекција код сензорних тешкоћа у учењу (*обавезна потврда на мејл
vvanja96@gmail.com)
29.11.2019. у 17:15, амфитеатар на Фармацији
15.12.2019. у 13:00, амфитеатар на Фармацији
Процена и корекција код менталних и моторних тешкоћа у учењу
 
 

 

Студенти су у обавези да потврде излазак на испит асистентима/ сарадницима на мејл најкасније 48 часова пре заказаног термина.

Tekst uneo: renataskrbic