Opširniji pregled

 Test iz predmeta: Otorinolaringologija, Medicinske osnove poremećaja glasa i govora i Poremećaji glasa u DECEMBARSKOM ispitnom roku održaće se 09.12.2019. godine u 20h u amfiteatru I. Studenti su dužni da izlazak na test iz predmeta OTORINOLARINGOLOGIJA I MEDICINSKE OSNOVE POREMEĆAJA GLASA I GOVORA potvrde do petka 06.12.2019. godine do 12h kod sekretarice ORL Klinike. Naknadno potvrđivanje - lično, telefonski i mejlom, neće biti moguće (POTVRDITI IZLAZAK NA VREME). 

 

 

Tekst uneo: tamara.tesic