Opširniji pregled

TESTOVI  IZ PREDMETA

 

1. STOMATOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM ZA STUDENTE MEDICINE

2. MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK, 09.12.2019. god. U 645 U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA

Student koji planira da izađe na test neophodno je da se upiše u tabelu i na taj način potvrdi izlazak. Bez potpisa neće se moći pristupiti testu.

studenti koji ne planiraju DA PRISTUPE POLAGANJU testA neka se ne prijavljuju !!!

Rok za prijavu je PETAK, 06.12.2019. do 0730

 PONETI INDEKSE RADI IDENTIFIKACIJE!

 ŠEF KATEDRE  PROF.DR M.P.ILIĆ

Tekst uneo: mikimfh