Opširniji pregled

 Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


Rezultati ispita iz predmeta PREVENTIVNO-KOREKTIVNI RAD SA DECOM ŠKOLSKOG UZRASTA


Ispit su položili:

1. Đuro Oreščanin - 8 (osam)

2. Mila Drljača - 7 (sedam)


Ispit nisu položile:

1. Tanja Lazarević

2. Maja Dapčević


Upis ocena i uvid u test je u utorak 3.12.2019. u 13:00, u kancelariji SER.


Doc. dr Renata Škrbić

Tekst uneo: renataskrbic