Opširniji pregled

TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskom polagaće se 9. 12. 2019, u 8.30, u Amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

 Izlazak na test treba potvrditi do 6. 12. do 11 časova, upisivanjem na spisak kod koordinatorke nastave na Katedri za pedijatriju.

 Napomena:

Svi studenti koji polažu usmeni u decembarskom roku (nezavisno od toga da li maju položen test) izvlačiće datume ispita 9. 12. u 13.00 sati, u Amfiteatru Klinike za pedijatriju, nakon čega će biti predispitne vežbe.

 

PRAVILA POLAGANJA TESTA

 

1.     Uslov za izlazak na test je položen ispit iz interne medicine.

2.     Identitet studenta proverava se pre testa, na ulasku u Amfiteatar, prema slici u indeksu.

3.     Ukoliko broj studenata dozvoli, zauzima se svako drugo mesto u redu, tako da se ne sedi jedan iza drugog.

4.     Ispravljeni odgovori neće se priznavati.

5.     Studenti koji koriste mobilni telefon, sa slušalicom ili bez nje, u toku testiranja, biće udaljeni sa polaganja testa.

6.     Testiranje traje 20 min.

7.      Test sadrži 20 pitanja, a za prolaz je potrebno 11 tačnih odgovora.

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJE

 

Ispit iz ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJE održaće se 22. 8. 2019, u 9 časova u u Predavaonici Klinike za pedijatriju Na testu će biti 50 pitanja, a vreme rešavanja je 60 minuta. Za prelaznu ocenu potrebno je 26 tačnih odgovora.

 

Izlazak na test treba potvrditi do , do 11 časova, upisivanjem na spisak kod koordinatorke nastave na Katedri za pedijatriju.

 

 

 

TEST IZ PEDIJATRIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE održaće se 11. 6. 2019, u 9 sati, u Predavaonici Klinike za pedijatriju.

 

Test sadrži 50 pitanja, a vreme predviđeno za rešavanje testa je 60 minuta. Za prelaznu ocenu potrebno je 26 tačnih odgovora.

 

Izlazak na test treba potvrditi do 7. 6, do 11 časova, upisivanjem na spisak kod koordinatorke nastave na Katedri za pedijatriju.

 

 

 

TEST IZ IZBORNOG PREDMETA KLINIČKA GENETIKA održaće se 27. 9. 2019. u 9 sati, u Predavaonici na Klinici za pedijatriju.

 

Test sadrži 20 pitanja, od kojih je 11 potrebno za prolaz.

Vreme rešavanja testa je 20 minuta.

 

Istog dana nakon testa održaće se i usmeni deo ispita.     

 

 

 

 

 

 

ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA PEDIJATRIJSKA INTENZIVNA NEGA I TERAPIJA održaće se 28. 6. u 10 sati, u Amfiteatru na Klinici za pedijatriju.

 

 

TEST IZ PREDMETA RAZVOJNA PEDIJATRIJA na specijalističkim akademskim studijama rane intervencije u detinjstvu održaće se 22. 8. 2019, u 9 sati, u Amfiteatru Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omaladine Vojvodine. Test sadrži 40 pitanja, od kojih je 21 tačan odgovor potreban za prelaznu ocenu.

Vreme rešavanja testa je 50 minuta.

 

ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA RANI RAZVOJ DECE održaće se 22. 8. u 9 sati, u Amfiteatru na Klinici za pedijatriju.

 

 

Tekst uneo: GordanaSusnjar