Opširniji pregled

UNIERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 02. 12. 2019.

 

VAZNO OBAVESTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

 

Predavanja će se od 05.12. održati od 10.30, a ne od 10.00 kako je bilo u prvobitnom obavestenju.

 

Sef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dusanka Obradovic, s.r.

Tekst uneo: internamedicina