Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU


VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA MED. REHABILITACIJE

Predavanje planirano 27.12.2019.god. koje drži Ass. dr Tanja Janković će se održatu sada u petak 06.12. 2019.god.  u 14:30h  umesto tog 27.12.2019.

 

U Novom Sadu,                                                              ŠEF KATEDRE:

03.12.2019.                                                                      Doc. dr Rastislava Krasnik

Tekst uneo: dragana.vuklis