Opširniji pregled

GERIJATRIJA - Vežbe za studente Medicinske rehabilitacije u zimskom semstru školske 2019/2020 će se održati prema sledećem rasporedu:

I grupa od 12.30h

II grupa od 13.45h

10/12/2019 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (II sprat, Sala za sastanke), ass. dr Danica Sazdanić Velikić

17/12/2019 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (III sprat, kardiohirurgija), ass. dr Miodrag Golubović

24/12/2018 Gerontološki centar na Novom naselju (ul. Bate Brkića 17), dr Biljana Glišić Ugrica

14/01/2020 Gerontološki centar na Novom naselju (ul. Bate Brkića 17), dr Branka Vajagić

21/01/2020 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (II sprat, Sala za sastanke), Asist. dr Tomi Kovačević

Doc. dr Borislava Nikolin

       Zamenik šefa katedre

 

Tekst uneo: tomi.kovacevic