Opširniji pregled

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je na jučerašnjoj sednici Rukovodstva Sekcije prve pomoći izabrano novo Rukovodstvo za mandatni period 2020-2022. godine.

Za članove Rukovodstva izabrani su:
1. Dragan Bjelić predsednik
2. Rajka Šušković potpredsednik i koordinator Medicinskog tima
3. Vesna Aleksić sekretar i koordinator Edukatorskog tima
4. Stefan Jakšić koordinator za interne treninge i obuku članova SePP
5. Milan Milinkov koordinator logistike
6. Prof. dr Milanka Tatić koordinator od strane nastavnog kadra Medicinskog fakulteta

Za spoljne članove Rukovodstva izabrani su:

1. dr Nikola Bošković

2. Marina Bandulaja

 

Čestitamo novim/starim članovima Rukovodstva, a bivšim članovima Rukovodstva želimo da se zahvalimo na dosadašnjoj saradnji, te da im poželimo puno sreće u nastavku školovanja i karijeri.

 

Sekcija prve pomoći

Tekst uneo: prvapomocmfns