Opširniji pregled

PEDIJATRIJSKA INTENZIVNA NEGA

Rukovodilac predmeta: prof. dr Vesna Stojanović

 

Predavanja su utorkom od 11,30 h u predavaonici Klinike za dečju hirurgiju IZZZDIOV (IV sprat), Hajduk Veljkova 10.

 

 

10.03.2020.

 

-          11,30 - 12,00 - Etika u pedijatrijskoj intenzivnoj nezi – 1 čas (prof. dr A. Doronjski)

-          12,00 – 12,30 - Pedijatrijski transport vitalno ugroženog deteta – 1 čas (prof. dr A. Doronjski)

-          12,45 – 13,15  - Sepsa – neonatus – 1 čas (prof. dr S. Spasojević)

-          13,15 – 13,45 - Sepsa – starije dete – 1 čas (prof. dr V. Stojanović)

 

 

17.03.2020.

 

-          11,30 – 12,00 – Šok – 1 čas (prof. dr A. Doronjski)

-          12,00 – 12,30 - Obdukcija (klinička, sudsko medicinska) – 1 čas (prof. dr N. Vučković)

-          12,45 -13,15 - Poremećaji srčanog ritma i farmakologija kardiovaskularnog sistema – 1 čas (doc. dr N. Barišić)

-          13,15 -13,45 - Urođene srčane mane – 1 čas (doc. dr N. Barišić)

 

24.03.2020.

 

-          11,30 -12,00 - Krup sindrom; Respiratorna insuficijencija – 1 čas (doc. dr G. Vilotijević Dautović)

-          12,00 – 12,30 - Astmatički status; Strana tela u disajnim putevima – 1 čas (doc. dr G. Vilotijević Dautović)

-          12,45 -13,15 - Mehanička ventilacija i sindrom curenja vazduha (pneumotoraks, pneumomedijastinum, pneumoperitoneum)– 1 čas (prof. dr S. Spasojević)

 

31.03.2020.

 

-          11,30 – 12,00 - Neurofiziološka procena i monitoring; Cerebrovaskularni akcidenti – 1 čas (prof. dr M.Knežević Pogančev)

-          12,00 – 12,30 - Epileptički status – 1 čas (prof. dr M. Knežević Pogančev)

-          12,45 – 13,15 - Akutne infekcije CNS-a – meningitis, encefalitis – 1 čas (prof. dr S. Spasojević)

-          13,15 -13,45 - Hipoksijsko-ishemijska encefalopatija – 1 čas (prof. dr S. Spasojević)

 

07.04.2020.

 

-          11,30 – 12,00 - SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), SADS (Sudden Arrhythmia Death Syndromes) – 1 čas (prof. dr A. Doronjski)

-          12,00 – 12,30 - Ujedi i ubodi; Izbegnuto udavljenje – 1 čas (prof. dr A. Doronjski)

-          12,45 – 13,15 - Zlostavljano dete; Intrakranijalna hemoragija – 1 čas (prof. dr M. Knežević Pogančev)

 

 

14.04.2020.

 

-          11,30 -12,00 - Poremećaji elektrolita i acido-bazne ravnoteže kod kritično obolelog pedijatrijskog bolesnika – 1 čas (prof. dr V.Stojanović)

-          12,00 – 12,30 - Akutno bubrežno oštećenje i metode zamene bubrežne funkcije u pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici; Hipertenzija u pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici – 1 čas (prof. dr V.Stojanović)

-          12,45 – 13,15 - Akutni respiratorni distres sindrom kod dece – 1 čas (prof. dr V. Stojanović)

 

21.04.2020.

 

-          11,30 – 12,00 - Urođene bolesti metabolizma – 1 čas (doc. dr I. Vorgučin)

-          12,00 – 12,30 - Endokrinološke bolesti značajne kod kritično obolelog pedijatrijskog pacijenta – tireotoksikoza, hipoglikemije, kongenitalna nadbubrežna hiperplazija) – 1 čas (doc. dr I. Vorgučin)

-          12,45 – 13,15 - Dijabetična ketoacidoza – 1 čas (doc. dr I. Vorgučin)

-          13,15 – 13,45 - Ishrana kritično obolelog deteta – 1 čas (doc. dr  D. Pavkov Jojkić)

 

 

28.04.2020.

 

-          11,30 – 12,00 - Tromboembolizam kod kritično obolelih pedijatrijskih pacijenata; Transfuzije krvi i krvnih derivata – 1 čas (prof. dr J. Kolarović)

-          12,00 – 12,30 - Hematološki i onkološki problemi u jedinicama intenzivne nege (febrilna neutropenija, DIC)  – 1 čas (prof. dr N. Konstantinidis)

-          12,45 – 13,15 - Urtikarije, Anafilaktički šok – 1 čas (doc. dr G. Vijatov Đurić)

 

 

05.05.2020.

 

-          11,30 – 12,00 - Trovanja – 1 čas (prof. dr G. Konstantinidis)

-          12,00 – 12,30 – Akutni abdomen (volvulus, peritonitis, nekrotizirajući enterokolitis) -2 časa (prof. dr S. Bukarica)

-          12,45 – 13,15 - Akutna jetrena insuficijencija i Reyov sindrom – 1 čas (doc. dr D. Jojkić Pavkov)

-          13,15 – 13,45 - Strana tela u digestivnom traktu – 1 čas (doc. dr D. Jojkić Pavkov)

 

 

12.05.2020.

 

VEŽBE

 

-          11,30- 12,45 - Imidžing metode u urgentnim stanjima – 1 čas (prof. dr J. Lovrenski)

-          12,45 – 13,30 - Neuromišićni blokatori, sedacija i analgezija – 1 čas (doc. dr G. Rakić)

-          13,30 – 14,15 - Razgovor sa roditeljima kritično obolele dece – 1 čas (doc. Tatjana Krstić)

 

19.05.2020.

 

VEŽBE (11,30 – 14,00)

 

-          Neonatalna kardiopulmonalna reanimacija – 1 čas (prof. dr S. Spasojević, asist. dr Tanja Radovanović)

-          Pedijatrijski vaskularni pristup – 1 čas (doc. dr A. Uram)

 

 

26.05.2020.

 

VEŽBE (11,30 – 14,00)

 

-          Pedijatrijska kardiopulmonalna reanimacija – 1 čas (prof. dr V. Stojanović, asist. dr Tanja Radovanović)

-          Principi invazivnog i neinvazivnog monitoringa vitalnih funkcija – 1 čas (prof. dr M. Tatić)

 

Tekst uneo: GordanaSusnjar