Opširniji pregled

Izvlačenje ispitivača za studente medicine u martovskom roku iz predmeta Neurologija obaviće se 05.03.2020. u 10h u Administraciji Klinike za neurologiju.

 

Katedra za neurologiju

Tekst uneo: KsenijaGebauer