Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET

 UNIVERZITET U NOVOM SADU

KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU

ISPIT: OFTALMOLOGIJA

MARTOVSKI ISPITNI ROK:  DATUM 10.3.2020.

REZULTATI TESTA:

TEST SU POLOŽILI/ PASSED THE TEST

1.       MARIJANA OSTOJIĆ 27/34

2.       JELENA BOGOVAC 23/34

3.       MIRELA ALIJA 27/34

4.       SANJA ANIČIĆ 19/34

5.       TIJANA MILANKOVIĆ 19/34

6.       NATALIJA IVKOVIĆ 19/34

7.       NEVENA TODOROVIĆ 29/34

8.       JEVROSIMA PAVLOVIĆ 22/34

9.       FILIP SRNKA  21/34

10.   NEDELJKA ROŽIĆ 25/34

11.   LJUBAN BLANUŠA 29/34

12.   MAŠA JAVORNIK 30/34

13.   JELENA JOVOVIĆ 24/34

14.   NATAŠA STOJANOVIĆ 28/34

15.   BOJANA ĆORIĆ 28/34

16.   TIJANA RAKIĆ 24/34

17.   KAROLINA KAJAI 27/34

18.   MIRJANA KLJAJIĆ 29/34

19.   MILAN VUJANIĆ 22/34

20.   NINA MARIA KARAC 18/34

21.   OMER CHERTOC 24/34

22.   STEPHANIE ANNE WHITE 18/34

23.   ESONDANI MOHAMED 26/34

24.   MARIJA KOMAROVA 31/34

25.   BRANKA CVETANOVIĆ 23/34

TEST NIJE POLOŽIO/ TEST FAILED

1.       VANJA MARTINOVIĆ 17/34

2.       MARIJA STAMENKOVIĆ 15/34

3.       MAŠA ČOMIĆ 15/34

4.       SANJA MARIĆ 13/34

5.       DARIJAN NOVAKOVIĆ 17/34

6.       KATARINA MILIĆEVIĆ 15/34

7.       LOAY KARMAD 9/34

8.       MARGARETA MEŠTROVIĆ 15/34

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA / PRACTICAL EXAM

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 1 DO 8 DOC. DR A. MILJKOVIĆ SREDA 18.03.2020. U 8H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 9 DO 17 PROF DR D. GRKOVIĆ ČETVRTAK 19.03.2020. U 9H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 18 DO 25 DOC. DR A. MILJKOVIĆ ČETVRTAK 19.03.2020. U 12H

STUDENTS FROM NUMBER 18 TO 25 DOC. DR A.MILJKOVIĆ 19.03.2020. AT 12.00H (NOON)

USMENI DEO ISPITA/ ORAL EXAM:

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 1 DO 8 PROF. DR V.ČANADANOVIĆ SREDA 18.03.2020. U 12.30H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 9 DO 17 PROF. DESANKA GRKOVIĆ, ČETVRTAK 19.03.2020 U 9H

STUDENTS FROM NUMBER 18 TO 25 PROF. DR N.BABIĆ FRIDAY 20.03.2020. AT 9.00h

 

ŠEF KATEDRE - CHIEF OF OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT

PROF DR VLADIMIR ČANADANOVIĆ

 

Tekst uneo: DrMiljkovic