Opširniji pregled

KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU SA INFORMATIKOM


Ispit iz predmeta Statističke metode u nauci i praksi će se održati u utorak 10.marta u 12h u Institutu za javno zdravlje Vojvodine (III sprat).


ŠEF KATEDRE

Prof.dr Svetlana Kvrgić

 

Tekst uneo: dragnic_n