Opširniji pregled

 OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE

TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU

ŠK 2019/20 GODINE

 

Polaganje testa u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU za studente ZDRAVSTVENE NEGE, održaće se dana 09.03. 2020. godine sa početkom u 12:00h u amfiteatru Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Izlazak na test i usmeni deo ispita (položen test važi 2 ispitna roka) potrebno je potvrditi do 06.03.2020. godine do 10:30h, kod Koordinatora za nastavu (Biblioteka) na Klinici za ginekologiju i akušerstvo ili putem mejla katedragak@gmail.com.  Pri potvrđivanju testa i izlaska na usmeni deo ispita potrebno je da student  preda fotokopiju indexa ili lične karte.

Na dan testa priložiti prijavu.

 

REZULTATI TESTA BIĆE OBJAVLJENI 09.03.2020g. ZAJEDNO SA TERMINIMA ZA USMENI DEO ISPITA.

 

 

 

Tekst uneo: vesnamiljkovic