Opširniji pregled

Univerzitet u Novom Sadu

Medicinski fakultet

Katedra za biohemiju

 

Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku

Izlazak na ispit je potrebno potvrditi završno sa 10. martom 2020 do 12.00 h na Klinici za stomatologiju. Na ispit je potrebno doneti indeks, popunjenu ispitnu prijavu, laboratorijski dnevnik i beli mantil za praktični deo ispita u laboratoriji.

Farmacija - Medicinska biohemija, Martovski ispitni rok 2020.

Datum: Sreda 11. mart 2020. u 9.50 h

RB

Prezime

Ime

Indeks

1

Ali

Nikoleta

1320/14

2

Lazić

Jelena

1326/14

3

Brankov

Jelena

1211/13

4

Pijunović

Dragana

519/05

1

Zdravković

Dunja

1401/15

2

Jović

Milana

1435/15

       

Zdravstvena nega, Martovski ispitni rok 2020.

Datum: Sreda 11. mart 2020. u 9.50 h

RB

Prezime

Ime

Indeks

1

Kastrati

Andrea

433/16

 

                   Katedra za biohemiju

Tekst uneo: bojanstanimirov