Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MED. REHABILITACIJE U VEZI PRAKTIČNE NASTAVE

 

Obaveštavaju se studenti 2.,3. i 4. godine medicinske rehabilitacije da Ass. dr Tanja Janković trenutno zbog obaveza nije u mogućnosti da drži vežbe iz svojih tematskih jedinica. Studenti će biti blagovremeno obavešteni u drugoj polovini marta od strane Ass. dr Tanje Janković kada bude bila u mogućnosti da nastavi održavanje vežbi.

 

U Novom Sadu,                                                ŠEF KATEDRE:

04.03.2020.                                                       Doc. dr Rastislava Krasnik

 

 

Tekst uneo: milena.kovacevic