Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

 TERMINI ISPITA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

 

FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI - sreda 11.3.2020. u 10h u Kancelariji Katedre za medicinsku rehabilitaciju (soba 33)

FIZIOTERAPIJA U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI - petak 13.3.2020. u 8h u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju

 

MEDICINSKA REHABILITACIJA (praktični i usmeni deo ispita) - petak 13.3.2020. u 08:15h na Klinici za medicinsku rehabilitaciju (student može čekati ispred Amfiteatra Klinike)

  1. Lazar Milovanov

*potrebno je da student potvrdi izlazak na ispit iz medicinske rehabilitacije do 24h ranije na mejl milenakovacevic.ft@gmail.com

 

U Novom Sadu,                                                ŠEF KATEDRE:

04.03.2020.                                                       Doc. dr Rastislava Krasnik

 

Tekst uneo: milena.kovacevic