Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET                                               

KATEDRA ZA MEDICINU RADA

NOVI  SAD,  04.03.2020. god.

 

Test iz predmeta Zaštita u radnoj sredini za studente zdravstvene nege održaće se u ČETVRTAK, 12.03.2020. godine u 09:00 h  u UČIONICI  Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Futoška 121, III sprat.

1.  967/15     Čolić Jovana

2.  1016 /16  Micić Svetlana

3.  102516    Egić Jelena

4.  1041/16   Mijanović Vladanka

ŠEF  KATEDRE,

Prof. dr Ivan Mikov

Tekst uneo: SpanovicMilorad