Opširniji pregled

 Molimo studente treće godine medicinske rehabilitacije zainteresovane za slušanje izbornog predmeta Urgentna medicina dostave spisak studenata na mail radojkamazinjanin@gmail.com

Tekst uneo: radojka.mazinjanin