Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

PREDMET: MEDICINSKA REHABILITACIJA

 

RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA ZA STUDENTE SER  I ZDRAV. NEGE U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GOD.

 

ZDRAVSTVENA NEGA

 

09.03.2020. (Ponedeljak)

  1. Mitrović Emilija
  2. Ivanković Milka

 

SER

09.03.2020. (Ponedeljak)

  1. Ivšić Alen

Ispit počinje u 7:15h na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad. Student treba da se javi sekretarici Jasminki Papuga. Na ispit poneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks!

 

 

U Novom Sadu,                                               Šef Katedre:

05.03.2020.                                                    Prof.dr Snežana Tomašević Todorović

Tekst uneo: dragana.vuklis