Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

 

OBAVEŠTENJE

 

Termin eliminacionog testa iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicine u martovskom ispitnom roku školske 2019/20. godine - 09.03.2020. (ponedeljak) u 19:00h u Amfiteatru 2 na Medicinskom fakultetu.

Na ispit poneti indeks! Ispit se polaže popunjavanjem skentron obrasca.

 

U Novom Sadu,                                                          ŠEF KATEDRE:

05.03.2020.                                                               Prof. dr Snežana Tomašević Todorović

Tekst uneo: dragana.vuklis