Opširniji pregled

 Poštovane koleginice i kolege,

Predavanja iz izbornog predmeta Mikroskopske laboratorijske tehnike će se održavati petkom od 10.15h u Amfiteatru 1, počev od sutra 6. marta 2020. U slučaju izmene termina, studenti treba u dogovoru sa prof. dr Laloševićem i doc. dr Čapom da dogovaraju dalje termine.

Praktične vežbe će se održavati prema sledećem rasporedu na Zavodu za histologiju i embriologiju (beli mantili su potrebni za prve četiri vežbe):

Praktične vežbe – Mikroskopske laboratorijske tehnike u medicine

Practical exercises – Microscopic laboratory techniques in medicine

Nedelja - Week

Srpska nastava

English classes

Eksperimentalne životinje – Experimental animals

9-13. mart- 9-13 March

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

Izrada histoloških preparata – Preparation of histological slides

16-20. mart - 16-20 March

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

Histohemijsko bojenje – Histochemical staining

23-27.mart - 23-27 March

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

Imunohistohemijsko bojenje – Immunohistochemistry

4-8. maj - 4-8 May

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

Mikroskopija 1 – Microscopy 1

11-15. maj - 11-15 May

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

Mikroskopija 2 – Microscopy 2

18-22. maj – 18-22 May

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

PCR i ćelijske kulture – PCR and cell cultures

25-29.maj - 25-29 May

Četvrtak: 1. Grupa 16.30-17.30h

               2. Grupa 17.30-18.30h

   Petak:   3. Grupa 16-17h

Thursday:

18.30-19.30h

 Spisak studenata podeljenih u grupe:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

U slučaju da nekome ne odgovara termin grupe u kojoj je raspoređen, može da se zameni sa nekim drugim terminom, ali mora da nađe iz tog termina osobu sa kojom će da se menja, radi sprečavanja prenagomilavanja studenata u jednoj grupi.

 

Katedra za histologiju i embriologiju

Tekst uneo: dejanmiljkovic