Opširniji pregled

Katedra za sudsku medicinu

                 

         MARTOVSKI ISPITNI ROK

Polaganje praktičnog dela ispita iz sudske medicine za studente medicine u martovskom ispitnom roku održaće se 10.03.2020.08,00 časova. Nakon položenog praktičnog dela ispita studenti izvlače ime nastavnika, sa kojim se dogovaraju o terminu polaganja usmenog dela ispita. 

Studenti stomatologije izvlače ime nastavnika 10.03.2020. u 10,00 časova, sa kojim se dogovaraju o terminu polaganja ispita.

 

                                                        Šef Katedre za sudsku medicinu                 

                                                    Prof. dr Igor Veselinović

Tekst uneo: rasaradosavkic