Opširniji pregled

Obaveštenja o nastavnim i ispitnim obavezama za IZBORNI PREDMET NUKLEARNA MEDICINA ubuduće možete pratiti na web stranici i na oglasnoj tabli Katedre za radiologiju. Rukovodioc za predmet Nuklearna medicina je prof. dr Jasna Mihailović (jasnam61@gmail.com).

Tekst uneo: v_cabarkapa